x
NederlandsFrançais
nl
Nieuws23.10.2018

Green Deal huishoudelijke verwarming is ondertekend

Maandag 22 oktober 2018 heeft Joke Schauvlieghe, Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu, samen met 24 partners de Green Deal ondertekend.
Verwarmen met hout is niet alleen hernieuwbaar en CO² - neutraal, het is ook een emotioneel thema.

Maar het kan beter en dat is de doelstelling van deze Green Deal:
tegen 2030 een halvering van de uitstoot van fijn stof
.
Die doelstelling is mits een combinatie van acties heel eenvoudig te realiseren.


De belangrijkste boodschap voor iedereen die een houtkachel, pelletkachel, combikachel of haard gebruikt is dat deze vorm van verwarmen niet verboden wordt. Deze Green Deal erkent de brandstof hout en pellets als een belangrijke pijler van deze hernieuwbare energie.


De "Green Deal huishoudelijke houtverwarming" bevat 3 concrete doelen:

  • Op korte termijn de uitstoot gevoelig reduceren en zo de luchtkwaliteit verbeteren.
    Hiertoe moet in hoofdzaak ingezet worden op het vervangen van de oudste en meest vervuilende kachels.
    Een reductie van 50% tegen 2030 tov 2016 is een haalbare target mits de nodige ondersteuning.

  • In de aanloop naar 2030 moeten er technologische initiatieven ondernomen worden om emissiearme en zeer energiezuinige toestellen te ontwikkelen.

  • Op lange termijn (2030- 2050) moet er een visie ontwikkeld worden over de positie van huishoudelijke houtverwarming.


De voornaamste acties om bovenstaande doelen te realiseren:


    - Sanering van oude slechte kachels
    - Maatregelen voor betere installatie, rookgasafvoer en onderhoud van kachels
    - Maatregelen voor een beter gebruik van kachels
    - Ontwikkeling van zeer performante kachels
    - Betere communicatie en handhaving

Het definitieve document van de Green Deal kan u hier raadplegen.

Bekijk hier het filmpje van Agoria over de Green Deal.

Wilt u uw oude kachel vervangen door een nieuwe RIKA houtkachel, pelletkachel of combikachel?
Bekijk alle details op www.vervangjeoudekachel.be