x
NederlandsFrançais
nl
Blog19.03.2018

Verwarmen met de zon

Alles met de zon


De Vlaamse minister van Energie zet vol in op zonnepanelen en warmtepompen. Maar met een warmtepomp blijven we tijdens de wintermaanden afhankelijk van het elektriciteitsnet. 
Velen dromen er van om volledig net-onafhankelijk te zijn. Met een warmtepomp is dit zo goed als onmogelijk. Ook in combinatie met zonnepanelen blijft de warmtepomp in de winter aan het hangen. 
Wil je echt graag elektrisch verwarmen - met of zonder warmtepomp - én onafhankelijk zijn van het net? Hieronder 2 scenario's. Aan jou om te bepalen of ze haalbaar zijn.

Wat is energie.


Energie is meer dan elektriciteit. Energie is ook verwarming en transport.
De Vlaamse huishoudens hebben een gemiddeld energieverbruik van 31.861 kWh/j. Hiervan is 42% transport, 47% verwarming en slechts 11% is elektriciteit.Kiezen we ervoor om de energie voor verwarming en de elektriciteit op te wekken met de zon (fotovoltaïsche panelen) moeten we de mogelijkheid hebben om op jaarbasis bijna 19.000 kWh te produceren.

Opbrengst van PV-panelen.

Er is zon in overvloed. In de zomermaanden althans.
De praktijk leert dat de gemiddelde jaaropbrengst van een PV-paneel 822,4kWh/kWp is.
Met deze opbrengst moeten we rekeninghouden bij het uitrekenen en dimensioneren van een installatie.


Energiebehoefte voor verwarming

Om het concreet te maken vertrekken we van een woning met een warmtevraag (=warmteverlies) van 10kW (0.33kW/K) die we verwarmen in de maand december 2017.
Om de energiebehoefte voor de verwarming in de maand december 2017 te bepalen gebruiken we het aantal graaddagen in die maand. Graaddagen geven een beeld van de gemiddelde verwarmingsnoden van een woning in België. Voor een bepaalde dag zijn de graaddagen in België gelijk aan het verschil tussen 16,5°C en de gemiddelde dagtemperatuur gemeten door het KMI te Ukkel.
In december 2017 waren er 378 graaddagen. 378Kdagen x 24 uur = 9.072 Kh
De energiebehoefte voor verwarming is dan als volgt:
9.072 x 0,33 of 2.993,76kWh [Kh x kW/K = kWh]

Energiebehoefte voor elektriciteit

De Vlaamse huishoudens verbruiken per jaar gemiddeld 3500 kWh aan elektriciteit voor dagelijks gebruik (verlichting, elektro, computers,...)

Opbrengst van de zon

De opbrengst van fotovoltaïsche zonnepanelen in december 2017 is 1,43 % van de gemiddelde jaaropbrengst of 11,76kWh/kWp.


(bron: www.frankdeboosere.be)

Elektrisch verwarmen en elektriciteit met zon?

Om te verwarmen en het huishouden te kunnen doen met de zon in december maken we volgende rekensom:
verwarming (= 2993,76) + elektriciteit (= 3500 / 12 maand ) = 3.285,43 kWh
Om de 3.285,43 kWh op te wekken in december hebben we 279,37 kWp aan zonnepanelen nodig.
(3.285,43 / 11,76 kWh/kWp)
Gaan we ervan uit dat de huidige zonnepanelen 300W per m2 leveren dan moeten er 931,24 m2 zonnepanelen worden geïnstalleerd.
PV-panelen kosten tussen de € 1.5 en € 2.5 per Wp. Om gemakkelijk te rekenen nemen me €2/Wp incl. BTW.
Voor bovenstaand scenario vraagt een investering van € 558.740.

Warmtepomp en elektriciteit met de zon?

Elektrisch verwarmen is verre van efficiënt en niet meer van deze tijd. We kunnen een stuk efficiënter elektrisch verwarmen als we gebruikmaken van een warmte pomp.
We hebben nog steeds dezelfde verwarmings- en elektriciteitsbehoefte : 2.993,76kWh
De gekozen warmtepomp heeft een COP van 3. Hierdoor daalt onze energiebehoefte voor verwarming met een factor 3 tot 997,92 kWh.
Verwarmen en huishouden vraagt in de maand december 1.289,59 kWh aan elektriciteit.
De te installeren zonnepanelen = 109,66 kWp of 365,53 m2.
Kostprijs € 219.320.

Offgrid met PV, warmtepomp en batterijen?

Onmogelijk.
Het is een illusie om zonne-energie, geproduceerd in de zomer, op te slaan in batterijen om tijdens de winter de warmtepomp te laten werken.
Een warmtepomp vraagt tijdens de wintermaanden teveel elektriciteit om volledig off-grid te leven.

Wil je graag 100 % onafhankelijk zijn van de elektriciteitsleveranciers dan is een pelletketel + Stirling + PV (ca 5kWp) + batterijen de ideale oplossing.